Islam

Islam, al-‘islām, är en monoteistisk, abrahamitisk religion som räknar Muhammed (ca. 570 – 632) som den sista i en lång rad av profeter och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift. En som bekänner sig till islam kallas muslim, vilket ungefär betyder ”en som ger sig åt Gud av tillit och förtröstan”. Islam är idag världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,5 miljarder utövare.

Muslimer tror att Gud (arabiska: الله, Allāh) uppenbarade Koranen för Muhammed, den siste profeten, och ser Koranen och sunna (redogörelsen för hur Muhammed levde och vad han yttrade) som de grundläggande källorna för islam. En muslim betraktar inte Muhammed som grundaren av en ny religion, utan som en återskapare av Abrahams, Moses och Jesu ursprungliga monoteistiska trosåskådning.

Islam innesluter många religiösa övningar. Anhängarna måste i allmänhet följa islams fem pelare, fem plikter som förenar muslimer med gemenskapen. Den heliga skriften Koranen och profeten Muhammeds seder, hadither, går hand i hand med varandra.

 

Islam fem pelare är;

Trosbekännelsen, Shadah. Den enkla trosbekännelsen och grundsatsen inom islam: ‘ašhadu ‘an-lā ilāha illā-llāhu wa ‘ašhadu ‘anna muħammadan rasūlu-llāh”, eller ”Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.” Muslimer måste repetera shahadah i bön, och icke-muslimer som önskar konvertera till islam måste recitera trosbekännelsen.

Bönen, Salah, är ritualbönen inom islam, vilken skall förrättas fem gånger om dagen. Man vänder sig i bönen mot Mekka.

Allmosan, Zakat,  är en plikt som innebär att man ska dela med sig av det man har fått från Gud till de fattiga. Zakat ska ges i allt från pengar till kunskap.

Fastan, Sawm, att fasta under månaden ramadan är den fjärde pelaren i Islam.

Pilgrimsfärden, Hajj. Det är en plikt för varje frisk vuxen muslim som har medel därtill att en gång i livet vallfärda till Mekka och närliggande områden under den sista månaden i det islamiska månåret 

 

Annonser%d bloggare gillar detta: